För många bollar i luften? – Jo, nog är det så, att ju fler saker vi har på våra post-its, desto svårare blir det att hålla koll på saker och ting. Både stort som smått. Därtill, i skuggan av en pandemi, blir detta ännu mer påtagligt, visar undersökningar. Det kallas för Pandemic burn-out. Utöver de andra ”burn-outs” som redan finns i registret såsom parental burnout och work-relater burnout. Hur ser...