Burn-out

För många bollar i luften? – Jo, nog är det så, att ju fler saker vi har på våra post-its, desto svårare blir det att hålla koll på saker och ting. Både stort som smått. Därtill, i skuggan av en pandemi, blir detta ännu mer påtagligt, visar undersökningar. Det kallas för Pandemic burn-out. Utöver de andra ”burn-outs” som redan finns i registret såsom parental burnout och work-relater burnout.

Hur ser post-it listan ut i ett uppbrott ut då? Det är ju inga nätta punkter som skall betas av;

  • Ekonomisk Kartläggning
  • Bodelning
  • Berätta för barnen
  • Berätta för omgivningen
  • Upplägg kring barnen
  • Flytta ut
  • Flytta in
  • Börja om…

Var i detta tar man hand om sig själv? Jag vet att jag kanske tjatar ibland, men jag önskar så att jag visste och förstod hur viktigt det var att jag tog hjälp i mitt eget välmående. Genomgående, parallellt, som jag försökt beta av den där listan. Klychigt må det vara, men det är ju, de facto så, att den egna personen – mentalt och fysiskt – är det enda jag kan förlita mig på i att klara beta av listan, och ta mig igenom en separationsprocess.

Så, gör dig själv en tjänst – ta hand om dig själv. Ordentligt. Gör det förberedande jobbet såsom vi gör i så mycket annat när vi skriver våra små gula lappar inför vad som komma skall.

Läs mer här om våra ”ta-hand-om” tjänster.

Och dessutom, vi erbjuder hjälp som ligger mellan 20-40% bättre i pris än om du skulle samla ihop, och köpa hjälpen utanför Endbright. Good enough reason, menar jag.

Bästa,

C