Bokslut

Allt fler äktenskap som slutar med skilsmässa. Men finns det några skillnader när det gäller ”vilka” det är som skiljer sig och av vilka anledningar?

Det finns statistik för (nästan) allt och vi bidrar alla på ett eller annat sätt till statistiken. Den kan också i vissa fall vara både lärorik och intressant så vi har fördjupat oss lite i siffror, statistik och vad vi tror att vi kan utläsa av den. Take it to town…

Äktenskap

Vi kommer med all sannolikhet att se en dipp i antalet äktenskap 2020, när föregående år nu summeras, som är kopplad till Covid-19. Många bröllop har bokats av eller om. Såklart väldigt tråkigt när man planerat länge för den stora dagen.

Trenden talar sitt tydliga språk, vi gifter oss senare och vi gifter oss i mindre utsträckning. Många avstår bröllop för att de tycker att det är för dyrt andra gör det inte för att de ju redan fått barn. Undersökningar visar att det är mindre viktigt för män att vara gifta medan många kvinnor gärna vill ha både bröllop och äktenskapet som följer därefter.

Skilsmässor

Förra året, 2020, registrerades 31 959 st skilsmässor vilket är en rejäl ökning jämfört med året innan. Det är ingen dramatisk förändring av antalet skilsmässor men det är en tydlig trend att de ökar. Sanningen att hälften av alla äktenskap slutar med skilsmässa är sann och tyvärr, därtill, sakta men säkert ökande.

Giftermål vs. skilsmässor

Statistiken visar som sagt att antalet giftermål minskar och antalet skilsmässor ökar. Den vikande trenden för giftermål började 2012 och, sedan sedd, under de gångna sju åren är minskningen cirka 15 procent. Tittar vi på en trend för skilsmässor så började de att öka runt 1970 och om vi jämför med år 2000 så har antalet skilsmässor ökat med cirka 15 procent. Sedan 2015 har trenden varit uppåtgående, en ökning med ett genomsnitt om 500 skilsmässor per år.

Det finns dessvärre inte en likvärdig statistik för relationer där man inte gift sig men enligt SCB är det dubbelt så vanligt med en avslutad familjerelation om man inte är gifta.

Äldre men samtidigt yngre

Rent generellt gifter vi oss senare idag än tidigare. Genomsnittsåldern för kvinnor är ca 34 år och 36 år för män. Men samtidigt visar statistiken att 22 procent av alla skilsmässor sker mellan par som är under 35 år. Något som med all sannolikhet hänger ihop med det vi skrev om i inlägget ”Vad händer om det går för snabbt?

Det innebär att drygt var femte skilsmässa sker innan genomsnittsåldern för giftermål.

Nu är det ju inte så att man vanligtvis gifter och skiljer sig under samma år (även om det händer) så siffrorna är inte helt jämförbara men att det är en trend att vi skiljer oss snabbare kan vi nog utläsa.

Det är så lätt att hamna i fällan att man inte vill vara den som ”förstör” genom att splittra familjen. Men det är inte en sanning som överensstämmer med verkligheten. Forskning visar att barn med växelvis boende mår lika bra som de som växt upp med två föräldrar. Visst, det är tufft att ta steget och det är tufft för alla i familjen till dess att alla vant sig och saker och ting har kommit på plats men det som påverkar barns uppväxt mest är ett hem med bråk och gräl. Läs mer om detta här.

Bonusfamiljen

Att det kan vara knixigt att få ihop två familjekonstellationer till en vet nog alla som varit i den situationen (de som inte varit det kan säkert relatera till det på andra sätt, t.ex. genom vänner, övrig familj och på sin spets, i tv-serien Bonusfamiljen). Det viktiga är att inte forcera fram en ”lycklig” bonusfamilj utan att ta det steg för steg. Det finns också t ex geografiska hinder för att få det att fungera och en lösning på det, som är rätt vanlig, är att man lever tillsammans som förälder varannan vecka och som par varannan vecka.

Visste du förresten att sju av tio bonusföräldrar är en man? Det finns fler män som inte har några barn samtidigt som de finns fler män som har barn med flera kvinnor.

Att mäta lycka

Enligt en undersökning gjord av SCB uppger 52 procent som lever i en relation utan barn att de är mycket lyckliga. Motsvarande siffra för sammanboende med barn är 41 procent.

Om man tittar på hela befolkningen mellan 20-65 år så uppger 38 procent att de är mycket nöjda med livet. Sammanboende är mer nöjda (43 procent) än de som är ensamstående där det bara är 29 procent som är mycket nöjda.

Det finns skillnader mellan könen, 56 procent av kvinnorna utan barn uppger att de är mycket lyckliga medans det för dem som har barn är 41 procent som säger sig vara mycket lyckliga.

Att vara lycklig

Vi förtjänar alla att vara lyckliga. Om undersökningen visar en sann bild så är det 50 procent som är det, t.o.m. mycket lyckliga. Men om du inte tillhör dem som svarar ja på frågan om du är lycklig så är det hög tid att göra något åt det.

Beroende på varför man inte är lycklig är helt individuellt. Det finns vare sig något standardsvar eller standardlösning men det finns en fråga du måste ställa dig själv; Vill jag stanna kvar i den här relationen och få den att fungera? Står ni med två däck i diket och med lite hjälp kan komma på banan igen? Eller har ni kört fast helt och hållet? Oavsett var ni befinner er så måste ni ha samsyn både om var ni befinner er och vart ni är på väg.

Att ta steget

Kanske är svaret på frågan du ställt dig att du vill bryta upp, ni har kanske försökt om och om igen men det blir inte bättre.

Att stanna kvar i relationen för barnens skull är inte att göra någonting till något bättre. Tvärtom.

Så, för vem stannar så många kvar om det inte är för barnen? Svaret på frågan är tyvärr enkel – ekonomin, eller rättare sagt oron för ekonomin. Mer om detta finns i mången tidigare artiklar, och det kommer mer på detta. Inte minst så är januari en månad som ofta ställer ekonomin på sin spets.

Just a number?

Nja, det kanske inte är så himla kul att vara en siffra i statistiken men samtidigt kan det också fungera som en tröst.

  • Om du känner att man misslyckats för att äktenskapet slutade med skilsmässa så vet man det är lika stor sannolikhet att förbli gifta som att skiljas.
  • Om du känner att andra tycker att man ger upp för lätt (eller känner så själv) så är du inte ensam om du tar steget. Över 20 procent av alla skilsmässor sker mellan par som är under 35 år.
  • Om du känner att du inte vill lämna för barnens skull. Det är cirka 50 procent som skiljer sig under åren med hemmavarande barn. Det är en relativt jämn fördelning över barnens åldrar i samband med skilsmässan.
  • Om du känner att det du stannat i relationen så länge att det inte är någon idé. Det är cirka 30 procent som skiljer sig efter det att de fyllt 50 år.
  • Det är cirka 50 procent som inte skiljer sig och fortsätter att leva ihop. Lyckliga eller olyckliga.

Väldigt mycket statistik och siffror och det visar, om något, att det inte finns några rätt eller fel. Vi måste alla få göra våra egna val utan att någon annan lägger några värderingar i våra beslut.

Oavsett vilka val vi gör och vilka beslut vi fattar så känns det rätt skönt att inte vara ensam i sitt beslut. Det tycker vi på Endbright i alla fall.

Fin fortsatt helg på er, och ni vet var vi finns. Bara till att höra av sig.

Källor; SCB, Domstolsverket