Bodelning – behövs det?

Bodelningen – en vanlig källa till konflikt

I samband med en skilsmässa måste man enligt lag genomföra en bodelning och skriva ett bodelningsavtalDet är därför avgörande att rätt frågeställningar kommer upp till diskussion.

Saker som till exempel vem som ska ha kvar huset, hur huset ska värderas, vem som tar över sommarstället och vem som behåller den dyra soffan och allt ni fick i bröllopspresent? Eller hur man ska värdera tid som ni båda investerat i familjen under äktenskapet/samboförhållandet, till exempel om den ene varit mer föräldraledig och därmed haft en lägre inkomst.

Endbright erbjuder förmånlig rådgivning

Om ni inte kan enas bör ni i första hand tillsammans prata med en jurist som kan förklara hur bodelningsreglerna fungerar och vad det innebär om ni inte kommer överens. Endbright erbjuder specialiserade och erfarna juridiska rådgivare inom bodelningsfrågor. Du träffar våra rådgivare digitalt eller via telefon så de är tillgängliga oavsett var du befinner dig i landet.

Endbrights Rådgivningspaket – en smidig lösning

Endbright erbjuder även färdiga rådgivningspaket inom bodelning. Dessa paket är förmånligt prissatta och anpassade för de frågor och behov som ofta uppkommer i samband med bodelning.

Endbright tipsar om Bodelningsavtalspaketet – för dig/er som behöver hjälp med bodelningsavtalet.

Vänta inte med bodelningen!

Bodelning innebär att ni gör upp ekonomiskt inför de två separata liv som ska inledas. Inte sällan innebär bodelningen att det uppstår oenighet och infekterade diskussioner om ekonomi, om vem som äger vad och vem som har rätt till vad. Kommer man inte överens kan det gå så långt att tingsrätten utser en bodelningsförrättare, och detta är en dyr och utdragen process.

Det finns flera goda anledningar att inte vänta utan att upprätta ett bodelningsavtal direkt:

  • Eftersom rätten till bodelning kvarstår under många år efter skilsmässan blir det en betydande osäkerhet för båda parter om man väntar.
  • Att dela upp tillgångar långt i efterhand kan vara komplicerat eftersom värden på exempelvis fastigheter och även andra förutsättningar hinner ändras.
  • Banken kräver ofta ett bodelningsavtal för att ni, var och en för sig, ska ha möjlighet att ta nya bolån och för att någon av er ska kunna överta bostaden vid skilsmässan.
  • Om någon av er ska överta bostaden måste det framgå i ett bodelningsavtal för att denne ska få lagfart på hela fastigheten.
  • Utan bodelningsavtal kommer Lantmäteriet kräva din fd partners godkännande vid en framtida försäljning av det hus ni bott i tillsammans.

Vill du läsa mer om hur bodelning fungerar? Gå till vår stora faktaartikel om bodelning för att få all fakta du behöver