Beroenden och Medberoenden

”Han har också en stökig relation till sina föräldrar, så han kan förstå hur jag hade det när jag växte upp.” Trots den delade erfarenheten är det inte ett kitt som kan utgöra grund till en välfungerande relation. Två dysfunktionella människor skapar inte en sund helhet.

”Äktenskapstycke, lika barn leka bäst, fast med oriktiga regler.”

Ett annat exempel – Om ens föräldrar under uppväxten påtalade hur värdelös man är, hamnar man med en partner som speglar detta. Man söker sig omedvetet till personer som behandlar en på samma sätt. Vi känner igen oss i den vi väljer som livspartner. Vårt undermedvetna säger till oss att det är rätt och riktigt för så har det alltid varit. Man vet vad man har att förhålla sig till. Äktenskapstycke, lika barn leka bäst, fast med oriktiga regler.

Fenomenet ’medberoende’ uppstår när endera part i en relation har ett beroende. Det kan handla om missbruk, spelberoende, shopping eller dysfunktionella beteendemönster. Beroendet kan också skapas av ett trasigt emotionellt bagage skapat av en uppväxt med osunda relationer.

Ofta när beroende diskuteras, är fokus är på personen med det identifierade missbruket. Men det finns ett antal personer i hens omgivning som likaså är drabbade, och som behöver stöd. Den andra parten i relationen blir just medberoende genom att hamna i rollen som ’vårdare’ eller ’vakt’.

”Till slut kan det psykiska ta sig fysiska uttryck…”

Sviterna av missbruket, de skadliga relationer eller det dysfunktionella beteendemönstret förs över på ett antal närstående som i sin tur upplever traumaliknande problem. Till slut kan det psykiska ta sig fysiska uttryck – stressen, låsningarna blir migrän och magproblem, utbrändhet.

Enligt Madeleine Swartz, terapeut specialiserad på medberoende och sorgbearbetning och författare till boken ”Res dig. Läk ditt medberoende”, är vi skickliga på att omedvetet återskapa destruktiva, icke-fungerande beteenden. Det spelar ingen roll hur utbildad, kompetent och framgångsrik man är, man kan fastna i medberoende ändå.

”Det osunda normaliseras…”

Det osunda normaliseras, man krokar i vartannat och beteendet förs vidare en generation eller en relation till. Ett kaos hemma kompenseras inte sällan med prestationer på jobbet. Swartz bekräftar också att det inte är ovanligt att se ’duktiga flickor’ och överpresterare bland medberoende.

Nästan alla symptom handlar om skam och skuld, och går hand i hand med rädslan att bli avvisad. Så länge som detta pågår undermedvetet, är man fast: man förnekar sina egna behov och känslor, jagar perfektionism, lider av dåligt självförtroende, har problem med närhet. Kommunikationen blir dysfunktionell, och de smärtsamma känslorna resulterar i depression och hopplöshet. Symptomen kan också ta sig uttryck i överdrivna kontrollbehov.

”…man inte är värdig kärlek och respekt…”

I grunden handlar medberoende om lögner, som skapas på grund av att man försöker (och lyckas?) hantera falska övertygelser och smärtsamma tankar, som typiskt sett går ut på att man inte är värdig kärlek och respekt.

Själv minns jag skammen och försöken att skyla över den tidigare pojkvännen Toms uppenbara alkoholism. Han var inte ens trettio, men kroppen var redan förstörd av mångårigt missbruk. Utåt sett hade han alla förutsättningar. En förälder med toppjobb i FN, examen från ett fint universitet och lägenhet på Manhattan. Vad hjälpte det, förutom att ha råd att betala två omgångar på privata behandlingshem, varav den första för narkotika. Antalet gånger vi träffat gemensamma bekanta och kollegor ute, av en slump, när Tom knappt kunde stå på benen. Bråken. Jag gjorde allt för att täcka över, inte behöva skämmas, baxade upp honom, på flera sätt, tills det inte gick längre.

Tack och lov var jag ung och obunden vid den här tidpunkten. Nu funderar jag över hur otroligt svårt det hade varit med ett gemensamt hushåll och om funnits barn med i bilden. Jag kan heller inte glömma kommentaren jag nyligen hörde från en kreativ entreprenör i bekantskapskretsen. ”Jag jobbar som bäst efter två flaskor vin”. Det kan ju låta excentriskt, men är ett sjukligt beteende. I Sverige uppskattas drygt fyra procent av befolkningen vara alkoholberoende, motsvarande 310,000 personer.

”…avgörande att skaffa sig en medvetenhet...”

Enligt Swartz är det avgörande att skaffa sig en medvetenhet. Att ha en egen klar och fast värdegrund, som gör att man kan vara aktiv i alla sina val, vilket också resulterar i bättre relationer. Genom förståelse för den faktiska situationen går det att komma ur ett medberoende och gå vidare trots djupa sår och trasiga relationer. Det går.

 

 

Källor:

Swartz, Madeleine (2015) Res dig. Läk ditt medberoende

Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning www.can.se

!
Registrera dig GRATIS för att läsa mer!
Registrera dig snabbt och enkelt för att fortsätta läsa!
Redan registrerad? Logga in