Behöver du flytta ut? Typ nu…

Ibland måste…

man man bara ut ur hemmet. Ibland är det det bästa för alla inblandade. Men, det är också svårt, dyrt och bökigt att köpa och sälja bostad. Ett alternativ som vi vill tipsa om är att byta lägenhet. (Minns ni lyktstolparna med telefonnummerslappar på förr?) Detta är en ganska så svenskt fenomen, och vanligast i storstäder. Men, man ser också hur detta koncept sprider sig till flera mindre städer och andra länder. Vi har gjort en djupdykning tillsammans med Lägenhetsbyte.se. – Häng med, detta kanske är det bästa alternativet för er i separationen…

”Så, hur funkar det?”

Man har vid en separation rätt att byta så sin hyresrätt, men det finns vissa förutsättningar:

Har du ett förstahandskontrakt i Sverige så har du enligt hyreslagen rätt att byta din lägenhet mot en annan, förutsatt att du bott i din lägenhet i minst ett år. Det kan finnas vissa undantag från ett-årsregeln i särskilda fall men oftast godkänns inga byten om du inte bott i lägenheten i minst ett år.

En förutsättning för att få byta är att man har ett beaktansvärt skäl. Skilsmässa räknas som ett sådant. För att bytet ska godkännas ska det även göras utan påtaglig olägenhet för hyresvärden. Det betyder att den nya hyresgästen ska vara skötsam och ha ekonomi för att kunna betala hyran.

”Bådas namn krävs”

Om båda parter vill flytta så krävs det att ni båda står på hyreskontraktet för att kunna byta till två lägenheter. Gör ni inte det kan ni ansöka hos den nuvarande hyresvärden om att ni båda ska stå på kontraktet innan ni ansöker om byte. Men det är först efter det att ni båda står på hyreskontraktet som ni kan ansöka om ett byte.

”Ok. Men om båda vill bo kvar då?”

En hyresrätt har i juridisk mening inget ekonomiskt värde. Däremot finns det en så kallad nyttjanderätt, vilket innebär att den som bor i lägenheten men inte står på kontraktet har lika stor rätt att nyttja lägenheten som den som står på kontraktet.

När ett gift par skiljer sig och en måste flytta och de inte kan komma överens om vem görs en prövning om vem som har bäst behov av lägenheten. Ska exempelvis en make huvudsakligen bo med hemmaboende barn ger detta normalt maken rätt att bo kvar i lägenheten och den andre måste flytta.

Man tittar även på makarnas enskilda ekonomiska förhållanden, vem som kan få en ny lägenhet snabbast och liknande faktorer. Detta gäller även om hyresrätten bara står på den ena maken och om den eventuellt tagits in i äktenskapet som enskild egendom via äktenskapsförord.

Lägenhetsbyte.se är Sveriges största sajt för bostadsbyten, har över 15 ooo lägenheter att byta med över hela Sverige. Läs mer på lagenhetsbyte.se.

 

Detta inlägg skrivs i samarbete med Lägenhetsbyte.se