”Barnen blir vapen i ett krig”

Kika på detta…

… 6 minuter långa klippet där vår in-house skribent Linda Ljunggren från Familjens Jurist talar om det stöd och den hjälp som hade behövts föräldrar sinsemellan innan en relation, definitivt, tar slut och, framförallt, för att trygga för de nästan 60 000 barn i Sverige som årligen är exponerade för skilsmässa eller separation. 

Vårdnadstvisterna i Sverige har fördubblats. Fördubblats. Läs det igen. 

”För att man kan”, konstaterar Linda Ljunggren krasst. Vidare talar hon om 3 Dimensioner: Emotionella, juridiska och ekonomiska dimensioner. Att man behöver jobba på bredden med dessa frågor. 

Barnen saknar röst, vilket i sig också är skrämmande. Vi borde reflektera och, inte minst, agera utefter risker för kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser, ödesdigra sådana, för främst barnen, som en separation kan innebära. 

Visst, vi har ett system i Sverige där, den frivilliga, Familjerätten kan fånga upp och vara till hjälp, men här ser vi ju tydligt, svart på vitt, att det är långt ifrån tillräckligt. 

Om något får mig att gå i spinn, så är det detta. Jag vet själv hur det är att sitta med Familjerätten och jag vet själv hur det är att ligga i tvist. Det är inget jag rekommenderar. I slutändan fick vi ett lyckligt slut, men långtifrån alla får det, erfar vi här, klart och tydligt. 

Endbright behövs. Punkt slut. Det övergår mitt förstånd hur man, anno 2020, inte har tagit fasta på fler och större politiska och sociala förändringar i våra grundläggande system för att fånga upp barnen i något som idag är en synnerligen vanlig företeelse, där fler än 50% skiljer sig eller separerar. Kom igen, bättre kan vi Sverige. 

In sickness and in health,

Charlotte