Det är… …få av oss som känner sig bekväma i att behöva såra en annan människa. Särskilt laddat blir det om personen står eller har stått oss väldigt nära. Att få fram orden till någon som vi delat år och kanske har barn tillsammans med, är antagligen något av det värsta vi kan stå inför. “Många kvinnor avslutar” Majoriteten av alla avslutade förhållanden sker på kvinnans initiativ, och jag pratar...