Alla har inte det… … inom sig; förmågan att sätta ord på tankar, känslor, och dessutom kunna dela dessa på ett respektfullt sätt med en annan människa. Emotionellt begåvad kommunikation är likt ett språk som vi antingen fått lära oss från barnsben eller gradvist utvecklat under livets gång. Eller inte känner till över huvud taget! Sedan kommer nästa frågeställning: om vi nu inte känner till ”språket”; är vi villiga att...