Sedan millenieskiftet har antalet skilsmässor för de över 60 år fördubblats. Några olika faktorer sägs ligga till grund för detta. Vi lever allt längre och allteftersom vi lever längre och orkar mer så tycks vi, inte helt oväntat, prioritera att vilja leva fritt, fullt ut och vårda den egna lyckan längre. Samhället i stort är också mer förstående idag. När barnen är vuxna och utflugna så kanske det blir än...