Oberoende ålder så påverkas de flesta barn och ungdomar av sina föräldrars separation. Däremot kan beteendena och behoven se lite olika ut.

Att skilja sig när barn är med i bilden, vet vi, inte är helt enkelt. Föräldrasajten Motherhood har nu släppt sina tredje serie av artikel med oss. Våra experter inom barnpsykolgi Anna och Sara delade i den tredje och sista delen med sig av några tips till föräldrar som skiljer sig och har små barn;

 

Försök att prata er samman om hur barnets vardag ska fortsätta efter separationen och försök i möjligaste mån att inte göra för stora förändringar. Små barn har större behov av trygghet och förutsägbarhet. Att måna om att förskola, skola och aktiviteter får rulla på som vanligt när andra förändringar sker, är bra.

Tänk på att små barn kan uppvisa olika beteenden och känslor vid en separation och alla är kanske inte lika lätta att koppla till separationen. Till exempel kan små barn bli mer klängiga under en period, mer rädda, inte våga sova i egen säng, bli mer aktiva, få större känsloutbrott för stort som smått, bli svårare att hantera och ibland uppvisa övergående tvångsmässiga beteenden som till exempel speciella ritualer för att säga hejdå eller god natt. Detta kan pågå en tid, men allt eftersom barnet landar i den nya situationen och vänjer sig brukar de avta. I vissa fall kan man behöva söka professionell hjälp för att komma vidare.

Var noga med när det gäller små barn att förklara att kärleken mellan två vuxna kan ta slut, men inte kärleken till barnet. Det är en annan typ av kärlek. Det är inte alltid så enkelt för ett barn att förstår varför föräldrarna väljer att separera. Det är inte helt ovanligt att barn börjar fundera på om det är deras fel. Det kan därför vara viktigt att förklara för barnet att det inte har något med barnet att göra.

Läs hela Motherhood’s artikel med våra barnpsykologer och grundare Charlotte Ljung, här.

Står du inför, är mitt i eller har varit med om ett uppbrott och behöver hjälp med hur du ska hantera ditt barns känslor och behov som kommit med separationen? Kolla då gärna in vårt webinar “Barnen genom skilsmässan…” med våra experter Anna och Sara