Vi kan aldrig… … undvika att bli bortvalda eller ratade i livet. Det händer på jobbet, i släkt och i vänskap. I en kärleksrelation finns två sätt att bli ratad på. Din partner har träffat en annan. Att bli ratad på grund av någon annan känns som en dubbel avvisning. Man blir utestängd av en rival, och det är också enligt forskning den mest smärtsamma typen av avvisning. Vårt värde...