Att inte få bestämma själv…

Tänk om….

… du bodde i Italien (vilket i och för sig kanske hade varit trevligt) och efter några års äktenskap kände att det var dags att bryta upp och gå skilda vägar. Det är trots att vi nu skriver år 2020 långt ifrån någon enkel process.

Det var i mitten på 70-talet som det blev lagligt att skilja sig i Italien (!) men för att skilsmässan ska godkännas måste det finnas mycket goda skäl. Goda skäl är kanske inte en helt rättvisande beskrivning eftersom de både är specifika och begränsade. Kyrkan har och är uppenbarligen en stark faktor i hela denna frågan.

”Vad krävs egentligen?”

Huvudregeln i alla sydeuropeiska länder är att man bara får skilja sig om den andra parten begått en mycket allvarligt brott eller om man ansökt om så kallad hemskillnad vid domstol så att man inte längre behöver bo tillsammans. Förutsättningen för att hemskillnad ska beviljas är att den rådande situationen kan betraktas som outhärdlig (!)

Det är inte bara de juridiska skälen som gör att antalet skilsmässor är få utan också känslor av skuld och skam.

”När kärleken tar slut”

Om kärleken försvinner så är det inget ”fullgott” skäl för att en skilsmässa ska beviljas. Kärleken som är det viktiga fundamentet och kittet både för att äktenskapet ska fungera och man ska må bra. Kämpar man mer i ett äktenskap när man vet att det inte är så lätt att bryta upp?

”Livet vid sidan om”

Självklart är det många som stannar i äktenskap som inte fungerar och ”harvar på” men det uppstår också en situation där människor lever sitt liv vid sidan om lagen. Det kan både vara så att man fortsätter att bo ihop men har andra relationer vid sidan om men också att man lever helt separata liv där äktenskapet bara existerar på pappret.

Den första situationen riskerar ju både att människor inte lever ett lyckligt liv och att det finns stora risker för att man såras i relationen.

Den andra situationen gör det ju omöjligt att bilda en ny familj, iallafall i juridisk mening. Det finns familjekonstellationer där t ex mannen lever separerad från sin fru och har en ny kärnfamilj med sambo och barn.

Skilsmässosiffran för just Italien som är 0,9% visar ju bara de som i skiljer sig i juridisk mening och omfattar inte dem som lever separerade och helt separata liv.

”60 Plus”

För något år sedan sänkte Italien kravet på betänketid i samband med ansökan om skilsmässa från tre år till sex månader. Det fick effekten att hundratusentals sextioåringar har ansökt om skilsmässa. (Vi får hoppas att deras ansökningar blir beviljade, man kan tycka att de kämpat länge nog).

”Inte bara den rätte”

I juni 2019 trädde en ny EU-lag om makars och sambors förmögenhetsförhållande i kraft. Lagen innebär att om du bor i ett annat land när du gifter dig, så kommer du att omfattas av det landets lagar vid en eventuell skilsmässa. Med tanke på de stora skillnaderna gällande skilsmässor som finns så är det verkligen viktigt att ha koll. En skilsmässa är tillräckligt tråkig utan att den får konsekvenser man inte alls kände till.

Även om man i Sydeuropa tycker att vi många gånger skiljer oss för lättvindigt i länder som Sverige så är det (och ska vara) en självklarhet för individer att själva fatta beslut om de vill fortsätta att leva ihop eller inte. Något det långt ifrån är i länder som t ex Italien, ett land som vi på så många andra sätt tycker är ett väldigt modernt land.

 

Vi vet att även om du inte bor i Italien så är det inte lätt att gå igenom en skilsmässa men här i Sverige så är det en självklarhet att du kan besluta om den själv. Men att göra en både känslomässigt och praktiskt svår process så smidig som möjligt är just möjligt – vi på Endbright finns här och kan hjälpa dig under just din individuella process.