För att få… en relation att fungera får vi tidigt lära oss betydelsen av att kunna ge och ta.  Att kompromissa och att inte girigt kräva för mycket. Eller för all del utplåna sig och bara ge. Det är sen gammalt och gäller i alla relationer. Jag vill hävda att precis samma sak gäller under en separation. Ge och ta. Oavsett om det gäller pengar, tid med barnen, finservisen eller...