Ett uppbrott har ett ”Före, Under och Efter”. ”Före” kan ta flera år. ”Efter” tar också tid, framförallt om man har barn. Igen, då tar det flera år. Och ”Under” är en väldigt intensiv, ofta uttömmande och dränerande period, mentalt och med det, inte sällan fysiskt. När tanken väl har dykt upp i huvudet, som Ayan och Kodjo resonerade häromdagen (9:30 in), så är det ju nästan slut redan där....