Människor som under hela sitt vuxna liv i alldeles för hög grad har anpassat sig i sina relationer, och som nu har börjat vända på detta mönster, kan uppleva stark oro och ångest. Omedvetna och automatiska beteenden som ifrågasätts av oss själva och hur förhållandekartan börjar ritas om. Att stå upprätt inom sin sfär av integritet kan kännas fruktansvärt skrämmande när vi har lagt den emotionella ”neutralitetspolitiken” åt sidan, för...