Vad innebär det att vara otrogen? Är det en psykisk och social förbindelse till någon annan utanför parrelationen? Eller är det först när man ingår fysisk och sexuell kontakt? Finns det någon skillnad på svek beroende på hur otroheten ter sig? Dessutom, hur hanterar man att man blivit bedragen? Hur handskas man med att man är den som bedragit? Går det att försonas? Vad innebär det att förlåta och att bli...