Allt fler män blir aldrig föräldrar

Statistiken visar

att vi både gifter oss och får barn senare och senare. Det är vanligare att man prövar sig fram, många har levt i ett eller flera samboförhållanden, och en del har till och med varit gifta innan de får barn i en ny relation.

De erfarenheterna bidrar till att människor blir alltmer bestämda i uppfattningen kring hur drömpartnern ska vara..

”Kvinnor har blivit mer kräsna”

Tittar vi ett par decennier tillbaka så var det i huvudsak kvinnan som kände press att hitta någon att bilda familj med. Idag har vi en helt annan situation. Föga överraskande, då kvinnors roll idag är en annan.

Kvinnor ställer idag helt enkelt högre krav vid valet av partner. Exempel på det är egenskaper som att vara en bra förälder, kunna ha ett rikt socialt liv utan att att gå via kvinnan men också på vad förhållandet i sig ska ge. Att bara ha en familj är inte tillräckligt för kvinnor, det är många komponenter som krävs för att leva ett lyckligt liv. Totalt sett visar forskning att kvinnor generellt sett kräver mer av förhållandet än vad männen gör.

”Färre män blir föräldrar”

Det är en ganska dyster bild när det gäller antalet män som blir föräldrar. Det finns en tydlig koppling mellan utbildning/ inkomst och att bli förälder. Igen, historiens utveckling gör sig påmind.

Just mannens inkomst är en faktor i att bli förälder och som har blivit allt viktigare över tid. Cirka 22% av de 45-åriga männen i Sverige har inte blivit föräldrar. Motsvarande siffra för kvinnor är 13%.

Akademiker har i högre utsträckning familj och barn. Tittar man på andelen män mellan 25-45 år som har ett akademiskt arbete har 73% familj. Bland arbetslösa och långtidssjukskrivna män är siffran 23%. För kvinnor finns ingen koppling.

En man som slarvar med sin karriär löper alltså större risk att bli utan barn, och han bör dessutom tjäna bra visar flera studier.

”Män slarvar med sin utbildning”

Just det här med mannens inkomst för att bli förälder har blivit allt viktigare över tid. På 1970-talet hade 28% av de 45-åriga männen med låg inkomst inte fått barn. Nu under 2010-talet är siffran så hög som 41%.

Det här är en utveckling som man kan anta kommer att fortsätta, dels för att kvinnor utbildar sig i högre utsträckning men också för att andelen killar som inte har tillräckliga betyg för utbildning på gymnasium ökar.

Nästan 21% killarna som gick ut nian 2017 blev inte behöriga till gymnasiet, bland tjejer är siffran ca 13%. Detta är en trend som pågått i 15 år och är en snabbt växande grupp.

”Money talks…”

En enkätundersökning som har genomförts i 30 länder om vad som är viktigt vid val av framtida partner rankar väsentligt fler unga kvinnor än unga män partnerns ”framtida intjäningsförmåga” som en viktig faktor.

”Ekvationen går inte ihop”

Vilka konsekvenser kommer den här utvecklingen att få?

Kvinnor utbildar sig i högre utsträckning och ställer högre krav på framtida partner än tidigare. Studier visar dessutom att kvinnor med högre utbildning skiljer sig i högre utsträckning än genomsnittet. Det här kommer vi att följa upp och ta reda på mer om i ett separat inlägg.

För männen ser det inte alls ut på samma sätt. För männen som inte fått barn är den vanligaste orsaken att de inte träffat någon partner. Utvecklingen när det gäller männens utbildning går i rakt motsatt förhållande till kvinnors krav på en framtida partner.

Kommer antalet giftermål att minska, kommer antalet födda barn att minska och/eller vilka andra förändringar kommer vi gå till mötes?

Det är utan tvekan en intressant och spännande framtid vi har framför oss…

 

Källa:

Forskning och framsteg,

Institutet för social forskning vid Stockholms Universitet,

A Boschini, M Sundström

 

 

 

 

 

 

 

 

!
Registrera dig GRATIS för att läsa mer!
Registrera dig snabbt och enkelt för att fortsätta läsa!
Redan registrerad? Logga in