”Jag tror på tre ting: Tillit, frihet och tid.” Så skriver Ann Heberlein i en artikel i Kvartal.se. Ann skriver om morgondagens filosofer och historiker, om deras teser, och om hur man idag betraktar tvåsamhet vs. ensamhet. Hur vi förhåller oss till varandra, och vi inte förhåller oss till varandra. En mycket läsvärd artikel. Är vi som människor ämnade att vara monogama? Är kvinnor mer trogna än män? Onekligen är...