Alla goda ting är tre

”Jag tror på tre ting: Tillit, frihet och tid.” Så skriver Ann Heberlein i en artikel i Kvartal.se. Ann skriver om morgondagens filosofer och historiker, om deras teser, och om hur man idag betraktar tvåsamhet vs. ensamhet. Hur vi förhåller oss till varandra, och vi inte förhåller oss till varandra. En mycket läsvärd artikel.

Är vi som människor ämnade att vara monogama? Är kvinnor mer trogna än män? Onekligen är vi, oavsett kön, inte klanderfria. Onekligen så är vi alla sökare, i någon slags bemärkelse. Oavsett vem vi är. Och, hur skiljer vi förnuft från känslor?

Utöver de filosofiska aspekterna till varför, eller varför inte, ett äktenskap eller en relation håller, så vill jag mena att de praktiska aspekterna; däribland pengarna, boendet och ”för familjens skull” fortfarande bär skuld till ett stort mörkertal i den redan exponerade, ganska tunga statistiken i att ungefär hälften av alla äktenskap slutar i skilsmässa.

Men, visst, jag väljer också att innerligt tro på just tillit, frihet, och tid. Med tiden, har jag lärt mig just vikten av dessa tre. Och, alla goda ting är, som bekant, tre.