Å ena sidan, å andra sidan…

Ibland önskar man bara att någon skulle säga åt en vad man ska göra. Vi förknippar ofta de känslor vi upplever i samband med funderingar kring separation och skilsmässa, med ambivalens. Det där tillståndet då man fastnat och varken vet ut eller in. Å ena sidan, å andra sidan…

Det är både hjärna, hjärta men också mage som är inblandad i de beslut vi tar. Egentligen inget konstigt i sig, då livet sällan är helt svart eller helt vitt. Vi får och skapar själva motsägelsefulla signaler, som leder till förvirring, och som i sig kan resultera i att vi fastnar.

“Should I stay or should I go now?”

Vad orsaker ambivalens och vad händer i hjärnan? Känslan av ambivalens, och nu pratar vi om relationer, uppstår när vi är osäkra, oroliga, och handlar om blandade känslor. Det är inget onormalt. Punkbandet The Clash sjunger ’klockrent’ om detta i hiten “Should I stay or should I go now?”: If I go, there will be trouble, and if I stay it will be double.

Att ifrågasätta sin relation betyder inte att det är slut. Vi själva och därmed våra relationer förändras över tid.

”…man saknar inte kon förrän båset är tomt…”

Kanske vill eller vågar man ändå inte förlora det man har. Man är rädd för att bli ensam och hur det ska gå sen. Tankar i stil med ”man saknar inte kon förrän båset är tomt” kanske också far genom huvudet.

Enligt forskningen är vanliga orsaker till ambivalens just rädslan för vad som kan hända. Konsekvenserna, som man inte kan veta i förväg, upplevs som värre än tillståndet av ambivalens. Det är enklare att ’inte agera’…

En annan orsak till ambivalens är att ens värderingar och vad man tror på förändras. Insikten att personen man gifte sig med inte längre ’finns’, att man inte längre delar väsentliga synsätt leder till känslomässig förvirring. Oavsett tesen att opposites attract, så behöver grundläggande värderingar delas för att relationen ska fungera.

En tredje vanlig orsak handlar om oss själva – den egna självkänslan. Man vågar inte, eller vet inte riktigt hur man ska ta upp sina behov för att känna sig sedd, säker och övertygad om relationen.

”Det gör inget om han lämnar mig, han är egentligen inte rätt man i mitt liv ändå.”

Forskningsexperiment visar att ambivalens har funktionen som ett omedvetet skydd mot avvisande och besvikelse. För att ta ett exempel, inställningen att ”Det gör inget om han lämnar mig, han är egentligen inte rätt man i mitt liv ändå.” Man intalar sig något för att skydda sina känslor då vi står inför osäkerhet.

Sitter man fast med ett känslomässigt dilemma, så handlar det ofta om att man bokstavligen har en inre pågående kamp med sig själv. Oavsett vad man gör eller väljer, innebär det besvikelse på något sätt, vilket kan leda till starka uppfattningar eller missuppfattningar.

“…är ambivalens nödvändigtvis något dåligt?”

Hur man än beter sig är det orealistiskt att få till en ångestfri lösning. Ambivalens har kallats konsten att sabotera för sig själv. Men är ambivalens nödvändigtvis något dåligt?

En alternativ analys säger oss att känslomässig ambivalens, där vi upplever blandade känslor, inte alls behöver vara något negativt. Snarare tvärtom, att det ger en skarpare bedömningsförmåga. Experiment visar att ambivalenta personer har starkare förutsättningar för att ta till sig nya perspektiv. Så med andra ord, kanske ett visst mått av ambivalens kan betraktas som övervägande till genomtänkthet, som slutligen leder till ett bättre beslut.

Så ja, vi kan konstatera att det sällan handlar om några helt ångestfria beslut som ska tas för att komma ifrån sitt ambivalenta tillstånd. Och ja, vi vet också att ibland kan det kännas som ett måste att faktiskt ta ett beslut – ’alls’ – utifrån de förutsättningar som finns, för att inte själv gå under.

Enkla tips på extremt komplexa utmaningar? Nej. Men ändå någon form av verktyg på vägen:

> Skriv ner vad det handlar om. De ambivalenta känslorna. Visst kan ens eget ”decision-tree” ta sig som en veritabel kaktus, men att resonera med sig själv genom att skriva ner ‘bokstavligen’ vad det är, kan vara ett sätt.

> Tänk på att ingen är perfekt, och ingen situation är helt perfekt, och att det alltid finns flera sidor av myntet. Vad prioriterar du? Vad säger dina värderingar?

> Acceptera att du har ambivalenta känslor. Tvinga dig inte att ta överilade beslut!

> Och som alltid, sök oberoende stöd och hjälp vid behov.

Enligt forskare i psykologi handlar det till syvende och sist om vilka värderingar som förtjänar att prioriteras, som bejakar och bekräftar den egna personen och tillåter en att vara trogen sig själv.

Referenser:

Zimmerman, Eiline (2016.11.16) ”Is Ambivalence Healthy? Researchers Have Mixed Feelings” Stanford Graduate School of Business tillgänglig på

https://www.gsb.stanford.edu/insights/ambivalence-healthy-researchers-have-mixed-feelings

Laura, Rees et al (2013) “The ambivalent mind can be a wise mind: Emotional ambivalence increases judgment accuracy” Journal of Experimental Social Psychology tillgänglig på https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022103113000085?via%3Dihub

Behöver du hjälp av ett oberoende stöd? Boka rådgivning med vår psykolog Helena Kubicek Boye här