Har du någon… … riktig riktig vän, en som alltid finns i blåsten oavsett blåstens styrka? Två kvinnor som är just det för varandra är Sanna Lundell och Ann Söderlund. ”Ren slump” Allting började av en ren slump, som så mycket annat som blir så där riktigt bra i livet. Sanna hade en ledig plats på sitt lilla kontor och Ann behövde en så där möttes de för första gången...