Sverige och ensamhushållen

Sverige är…

det land med flest ensamhushåll i världen. Vi har djupdykt lite i det här med att bo ensam, att vara singel och hur det ändrats över tid. Here we go…

Vi är nu strax över 10 miljoner invånare i Sverige och vi bor i 4,7 miljoner hushåll. Av de totala hushållen är det 1,7 miljoner som är ensamhushåll. Det innebär att 39% av Sveriges hushåll är ensamhushåll.

”Nästan 40% är ensamhushåll”

Våra ensamhushåll är inte bara flest i världen utan även i Sverige är det den vanligaste boendeformen.

Den reella siffran för ensamhushåll är troligtvis inte fullt lika stor då t.ex barn till separerade föräldrar och bor växelvis bara kan vara mantalsskrivna på en adress. Och, var tredje barn lever idag med separerade föräldrar. Detsamma gäller för det som ofta kallas ”Stockholmsäktenskap”, dvs människor som lever i ett förhållande men är skrivna på olika adresser.

”Inte bara storstadsfenomen”

Ensamhushållen har en väldigt jämn fördelning mellan kvinnor och män, med 51% kvinnor och 49% män. När trenden med ensamhushåll började var det i huvudsak ett storstadsfenomen, nu ser man att det blir allt mer vanligt över hela landet.

Fram till 1990-talet ansågs det nästintill ”skamligt” att bo ensam men nu är det nästan tvärtom, och en självklarhet för många. Det sker också fortsatt en stor ökning av ensamhushåll varje år.

”Ökningen av ensamboende är en av de allra största samhällsförändringarna modern tid”

Så, varför ökar ensamhushållen?

Det finns flera faktorer som påverkat utvecklingen;

 • Vi kan. Men andra ord så har de ekonomiska förutsättningarna förbättrats.
 • Kvinnors frigörelse från 1900-talets andra hälft, som medför politisk och ekonomisk frihet. Detta i sin tur medför att man direkt ser en ökning av skilsmässor och separationer.
 • En förskjutning av värderingar. Vi har i allt högre grad blivit mer intresserade av personligt självförverkligande vilket gör att vi är mindre beredda att kompromissa i ett parförhållande.
 • Det är vanligt att vid separationer vilja hitta tillbaka till sig själva genom att leva ensamma under en tid.
 • Teknikutvecklingen har medfört att isoleringen i ett ensamhushåll minskat.
 • Ensamboende är ett relativt sett nytt och socialt accepterat fenomen som speglar en allt flyktigare värld och allt flyktigare relationer.
 • Vi gifter oss senare i livet. Medelåldern för de som gifte sig för första gången under 2018 var 33,9 år för kvinnor och 36,3 år för män. Det är en ökning för båda könen med sex år sedan 1990.

Vi har inte bara många ensamhushåll utan även en hög andel singlar.

Det är svårare att mäta antalet/ andelen singlar då statistiken är inte fullt så tillförlitlig som den för ensamhushållen.

Den totala befolkningen är drygt 10 miljoner varav cirka 80% är 19 år eller äldre. Statistiken visar att det finns 4 miljoner singlar mellan 19-65 år. Ganska många med andra ord… Inte helt otippat så skiljer det sig dock något jämfört med ensamhushåll då andelen singlar är vanligast i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Men om man är singel, hur träffar man en partner?

Om man nu skall ge sig ut igen, kanske efter en separation eller skilsmässa, var och hur träffas mänskor idag? – En undersökning visar att nätdejting nu blivit det vanligaste sättet att träffa en partner. Precis som det tidigare var lite ”skämmigt” att bo ensam var det samma sak med nätdejting, även detta är nu fullt ut socialt accepterat. Igen, inget märkligt här i den digitalt drivna verklighet och livsstil vi lever och verkar i.

Så, hur träffas vi då;

 • Nätdejting 23%
 • Via vänner/ bekanta 21%
 • På jobbet 14%
 • På krogen 13%
 • Middag/ fest 8%
 • Övrigt 21% (universitet, hobbys, resor mm)

Att det är socialt accepterat idag att bo ensam, oavsett självvalt eller ej, ger människor helt andra förutsättningar än bara för några år sedan. Därtill, att stigman för skilsmässa och separation sakta men säkert börjar släppa, hjälper också till. Men, ännu har vi en bit kvar där kan tyckas. Förmågan att vara lycklig och tillfreds i sin ensamhet är kanske en annan sak; att vara bekväm i sitt eget sällskap och att kunna uppskatta ensamheten…